top of page

วิสัยทัศน์

คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพื้นที่เช่าและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

และเป็นนักพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ใกล้ชิดชุมชน

ทีมบุคลากร

J_คุณสุพจน์-สิริกุลภัสสร์.jpg

การดำเนินธุรกิจของเราเน้นให้ความสำคัญในส่วนของการบริการด้านการดูแล การวิเคราะห์เพื่อออกแบบการรักษาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอย่างเฉพาะแต่ละบุคคลด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สภาพแวดล้อมภายนอกและพื้นที่ภายในห้องพักถูกออกแบบโดยทีมวิศกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างบรรยากาศและทัศนียภาพที่ร่มรื่นเสมือนอยู่ที่บ้าน ด้วยความใส่ใจในการออกแบบที่เราคำนึงถึงความสะดวกครบครันและปลอดภัยมากที่สุด รายล้อมด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น การวางโครงสร้างพื้นที่โดยรอบและภายในอาคารออกแบบตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้สูงวัย ตั้งแต่ราวจับตลอดทางเดิน พื้นที่ทางสัญจร และประตูห้องที่กว้างขวางเข้า-ออกสะดวก เน้นให้ผู้สูงวัยและครอบครัวสามารถเข้ามาใช้พื้นที่หรือบริการ รวมถึงการเข้าพักอาศัยร่วมได้อย่างสะดวกสบาย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้โครงการของเรายังมีที่ตั้งใกล้กับ  Community Mall (JAS Green Village) ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ไม่พลุกพล่าน ทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไร้ความกังวล เพราะบรรยากาศต่างจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เหมือนได้มาพักผ่อนแต่ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสหวิชาชีพ

1 (2).jpg

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง และผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบครบวงจร จึงได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Senera เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อช่วยให้ครอบครัวของผู้สูงอายุมาเยี่ยมได้ง่าย สะดวกในการเดินทางเนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่เขตชานเมือง และอยู่ติดกับศูนย์การค้าชุมชนจึงสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

ในโครงการประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวกว่า 50% เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในโครงการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ด้วยทีมสหวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณ ซึ่งให้การบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการร่วมดูแลผู้สูงอายุ

และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่น

bottom of page