top of page
ภาพปกเซเนล่า-06.jpg

Senera Senior Living โครงการที่พักอาศัยพร้อมบริการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืนสำหรับผู้สูงอายุสมัยใหม่ พร้อมการดูแลทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจ ด้วยการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการมีสุขภาพที่ดี

ROOM-type1.jpg

อาคารที่พักอาศัย (Residence) สำหรับผู้สูงวัยที่ดูแลตนเองได้ เพื่อความอุ่นใจทั้งของผู้พักอาศัยและครอบครัวด้วยระบบความปลอดภัยชั้นนำที่ได้มาตรฐาน โดยทุกพื้นที่ภายในโครงการนั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีติดตามตัวอัจฉริยะ (Tracking System) รวมถึงระบบสัญญาณเตือนภัย-สัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งภายในห้องพักและบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วย

Heat- Smoke Detector

asian-beautiful-therapist-doctor-serve-milk-to-old-2021-12-10-16-37-12-utc.jpg

   บริการพร้อมห้องพักเหมาะกับใครบ้าง

ผู้สูงวัยทั่วไปที่ต้องการห้องพัก   และสภาพแวดล้อม

ที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม       ทั้งกลุ่มผู้สูงวัย

ที่ยังแข็งแรงดูแลตัวเองได้ และกลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการ

ความช่วยเหลือ   ภายในห้องพักเลือกใช้โทนสีอบอุ่น

และจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพกาย

จิตใจ และสังคม ทั้งนี้ ครอบครัวหรือลูกหลานสามารถมาเยี่ยมหรือมาพักชั่วคราวด้วยได้

ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว

(Long-term care)         การพักฟื้นหรือฟื้นฟูสภาพร่างกาย

และจิตใจ   รวมทั้งเทคโนโลยีแจ้งเตือนฉุกเฉิน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย พื้นที่กว้างของประตู และขนาดของทางเดินที่เหมาะสมต่อการใช้วีลแชร์    หรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ  ผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้องการบริการดูแลแบบระยะสั้น  (Short-term Care)  ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมพยาบาล  และทีมสหวิชาชีพหลังจากผ่าตัดหรือการรักษา  เพื่อการฟื้นฟูแบบเฉพาะบุคคลจากนักกายภาพบำบัด และธาราบำบัด

elderly patients.jpg

Services

ซีเนร่า (SENERA) ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยให้บริการคัดกรอง ควบคุมป้องกันโรค บริการดูแลสุขภาพ และการฟื้นฟูร่างกาย จิตใจในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปหรือกลุ่มเฉพาะโรค ด้วยบริการที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การดูแลแบบไปเช้า-เย็นกลับ และการดูแลแบบพักค้างคืน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยประสบการณ์โดยตรงด้านการดูแลผู้สูงวัยและได้รับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

บริการด้านการดูแลผู้สูงวัย

ด้วยวิชาการดูแลผู้สูงวัย องค์ความรู้และความสามารถด้านการดูแลผู้สูงวัยทุกระดับ ทีมเรามีบุคลากรสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ส่งเสริม และฟื้นฟูร่างกายแก่ผู้สูงอายุ

สอบถามเพิ่มเติม

ADD FRIEND

SCAN QR CODE

A6A80A97-26CE-455E-83F5-696962B6183D.png
  • บรรทัด

@senera

098-935-6694

02-120-7437

bottom of page