top of page

งานกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพ SENERA HEALTH AND WELL-BEING ครั้งที่ 1

LINE_ALBUM_Senera_๒๒๐๘๐๘_0.jpg

โครงการ Senera Senior Wellness เป็นโครงการสำหรับการพักอาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตวัยก่อนและหลังเกษียณ เพื่อตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเทรนด์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญด้านการดูแลทั้งส่วนร่างกาย จิตใจ สังคม จนถึงการปรับความคิด ความเชื่ออันนำไปสู่การมีความสุขกับตัวเองได้ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข โดยได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญทางการแพทย์จากโรงพยาบาลวิมุต เทคโนโลยีด้านการดูแลด้านความปลอดภัยของผู้สูงอายุจาก Docare by SCG และนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายในน้ำ ซึ่งทางโครงการได้มีการจัดงานกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพที่มีชื่อว่า SENERA HEALTH AND WELL-BEING ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภายในศูนย์การค้า Jas Green  Village Kubon

LINE_ALBUM_Senera_๒๒๐๘๐๘.jpg

โดยภายในงานพบกับ 

• อุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ

• ห้องพักราคาพิเศษเมื่อจองในงาน พร้อมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

• อุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ

• โปรแกรมตรวจสุขภาพ

• ปรึกษาแพทย์ทางเลือก

LINE_ALBUM_Senera_๒๒๐๘๐๘_1.jpg
LINE_ALBUM_Senera_๒๒๐๘๐๘_2.jpg

• เสวนาบนเวทีกับคุณหมอในหัวข้อต่าง ๆ เช่น สุขภาพดีอย่างผ่อนคลายและปลอดภัยด้วยการออกกำลังกายในน้ำ, การตรวจระดับพลังชีวิต หยิน-หยางและจักระด้วยเครื่อง Bio-Well, การแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงวัย, การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ, เทคโนโลยีที่ช่วยให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ, กัญชา กัญชง สำหรับผู้สูงวัย เป็นต้น

• กิจกรรมเวิร์กช็อป

• กิจกรรมประกวดร้องเพลงสำหรับผู้สูงอายุในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2565 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรม Popular vote ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม

ซีเนร่า ปันสุข ร่วมกับโรงเรียน การบริบาล ซีเนร่า เพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้ผู้สูงอายุภายในชุมชน

1.jpg
bottom of page