top of page

DAYCARE (เดย์แคร์) คืออะไร??

การบริการดูแลผู้สูงวัยแบบไปเช้า-เย็นกลับ ให้บริการในกลุ่มผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ปานกลางถึงมากที่สุด รวมไปถึงกลุ่ม

ผู้สูงวัยเฉพาะโรค เช่น กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อม     หรือโรคอัลไซเมอร์ กลุ่ม Geriatric syndrome เป็นต้น

เพื่อชะลอความเสื่อมถอยของรอยโรค และฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และการเข้าร่วมสังคมในวัยเดียวกัน

Caregiver nurse support
Nursing home

ทำไมเดย์แคร์ของเราจึงแตกต่างจากที่อื่น

- เป็นสถานที่การให้บริการที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก และอยู่ใกล้ Community Mall ที่ลูกหลานหรือครอบครัวสามารถใช้บริการได้ทุกวัน

- เป็นแหล่งรวมเพื่อนวัยเดียวกัน ไม่ต้องอยู่แค่บ้านอีกต่อไป ซึ่งคุณสามารถพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันได้

- เพราะที่นี่มีนักวิชาชีพให้การดูแลอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน

SENERA SENIOR WELLNESS

SENERA KUBON

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส คืออะไร??

การบริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียืนยาวหลังวัยเกษียณ โดยให้บริการทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองมากที่สุดตลอดจนในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเรามีทีมที่พร้อมดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Personalized) พร้อมให้การดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วยการจัดการแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญต่อตัวผู้สูงอายุแและสภาพแวดล้อม เป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาวะที่ดี (Well-being) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) อย่างยั่งยืน

Therapist doctor

บริการพร้อมห้องพักเหมาะกับใครบ้าง??

ผู้สูงวัยทั่วไปที่ต้องการห้องพักและสภาพแวดล้อมที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม ทั้งกลุ่มผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงดูแลตัวเองได้ และกลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือ ภายในห้องพักเลือกใช้โทนสีอบอุ่น และจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ทั้งนี้ครอบครัวหรือลูกหลานสามารถมาเยี่ยมหรือมาพักชั่วคราวด้วยได้

มีบริการอะไรบ้าง?? 

- ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว (Long-term care) การพักฟื้นหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเทคโนโลยีแจ้งเตือนฉุกเฉิน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย พื้นที่กว้างของประตู และขนาดของทางเดินที่เหมาะสมต่อการใช้วีลแชร์ หรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ

- ผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้องการบริการดูแลแบบระยะสั้น (Short-term Care) ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมพยาบาลและทีมสหวิชาชีพหลังจากผ่าตัดหรือการรักษา เพื่อการฟื้นฟูแบบเฉพาะบุคคลจากนักกายภาพบำบัด และธาราบำบัด

- อาคารที่พักอาศัย (Residence) อาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่ดูแลตนเองได้ เพื่อความอุ่นใจทั้งของผู้พักอาศัยและครอบครัว ซึ่งเราใส่ใจและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้พักอาศัยเป็นอันดับแรกด้วยระบบความปลอดภัยชั้นนำที่ได้มาตรฐาน โดยทุกพื้นที่ภายในโครงการถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีติดตามตัวอัจฉริยะ (Tracking System) รวมถึงระบบสัญญาณเตือนภัย-สัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งภายในห้องพักและบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วย Heat- Smoke Detector และมีโถงรวมพลปลอดอัคคีภัย เพื่อรอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที

bottom of page