top of page

Active Living

SENERA SENIOR LIVING ให้บริการที่พักและการดูแลผู้สูงวัยที่แข็งแรง (Active Aging) และผู้สูงวัยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบมาอย่างเฉพาะบุคคล มีความเหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ได้อย่างครอบคลุมสมวัย

5.GUEST ROOM - TYPE 37_VIEW 2_GREEN.jpg

36-41.5 ตร.ม.

และห้องใหญ่ที่สุด 80 ตร.ม.

11.GROUP HOME_BEDROOM 2.jpg

พื้นที่มากกว่า 33 ตร.ม.

Living with Service

SENERA SENIOR LIVING WITH SERVICE ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครอบคลุมด้วยกิจกรรมที่ผู้สูงวัยสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างหลากหลายทั้ง กิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ได้อย่างครอบคลุมสมวัย 

ROOM-type2.png

31-40 ตร.ม.
และห้องใหญ่ที่สุด 62 ตร.ม.

10.GROUP HOME_BEDROOM 1.jpg

พื้นที่มากกว่า 24-39 ตร.ม.

**หมายเหตุ

1. ราคานี้สำหรับผู้ซื้อแพ็กเกจ จำนวน 1 ท่านเท่านั้น

2. ทางโครงการจะเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน และเงินประกัน/เงินมัดจำอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน ตามกฎหมาย

3. กิจกรรมฟื้นฟูและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ให้บริการฟรีตามที่กำหนด

4. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

5. ราคานี้รวมค่าน้ำ-ค่าไฟแล้ว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการบริการ (รวมอยู่ในแพ็กเกจ)

- อาหาร 1 มื้อขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

- บริการ Wi-Fi ในโครงการ

- บริการทำความสะอาดและบริการซักรีด

- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

- มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

- ประกันอุบัติเหตุ

- รับบริการ lounge service 

โทร. 098 935 6694 / 02 120 7437

www.senerawellness.com

bottom of page