top of page

Promotions

SENERA-KUBON27.png.jpg.png

Active Living

SENERA SENIOR LIVING ให้บริการที่พักและการดูแลผู้สูงวัยที่แข็งแรง (Active Aging) และผู้สูงวัยที่ต้องการพัฒนา

ศักยภาพด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบมาอย่างเฉพาะบุคคล มีความเหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ได้อย่างครอบคลุมสมวัย

อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 4,000 ตร.ม. ACTIVE SENIOR 62 เตียง

SENERA-KUBON39.png

Living with Service

SENERA SENIOR LIVING WITH SERVICE ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครอบคลุมด้วยกิจกรรมที่ผู้สูงวัยสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างหลากหลาย ทั้งธาราบำบัด (Hydrotherapy) สระว่ายน้ำกลางแจ้ง กิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดร่วมกับ J Vasu pain management แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้านกระดูกและข้อ การลดอาการปวดอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้อย่างครอบคลุมสมวัย อาคารกิจกรรม 1,750 ตร.ม.

SENERA-KUBON3.png

อาคาร Senera vimut Health service ให้บริการที่พักและการดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการการฟื้นฟูร่างกาย และผู้สูงวัยที่ต้องการพักฟื้นพร้อมการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในห้องพักถูกออกแบบมามีความเหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้อย่างครอบคลุมสมวัย 

5,713 ตร.ม. 4 ชั้น แบ่งเป็น OPD CLINIC และ NON-ACTIVE SENIOR 78 เตียง

โทร. 098 935 6694 / 02 120 7437

www.senerawellness.com

bottom of page