top of page

Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ตอบโจทย์การดูแลของคนยุคนี้

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ Nursing Home หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้กลายเป็นทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยม เพราะตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลครบทุกด้าน พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีที่หลายคนต้องการ


Nursing Home คืออะไร

เนอร์สซิ่งโฮม คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน การพักฟื้นร่างกาย และกิจกรรมนันทนาการในกิจวัตรประจำวันที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีทีมแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพในการดูแลอย่างใกล้ชิด


Nursing Home แตกต่างจากบ้านพักคนชราไหม

หลายคนอาจจะติดภาพจำว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด ก็คือ บ้านพักคนชรา แต่ในความเป็นจริงแล้วแตกต่างกัน เนอร์สซิ่งโฮม จะเหมาะกับการดูแลผู้สูงวัยที่มีอาการเจ็บป่วย ที่ต้องรับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดมา ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง จึงมีความแตกต่างจากบ้านพักคนชราตรงที่ ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราส่วนใหญ่ จะเป็นผู้พักฟื้นระยะยาว ที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถเดินเหินได้อย่างสะดวก และทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง เลยไม่ได้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าเนอร์สซิ่งโฮมทำไม Nursing Home ถึงได้รับความนิยมในยุคนี้

ด้วยวัฒนธรรม และแนวความคิดที่สั่งสมกันมา อาจจะทำให้หลายคนคิดว่า การให้ผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลกับเนอร์สซิ่งโฮม คือการทอดทิ้ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่ผู้สูงอายุได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จะปลอดภัยกว่าการอยู่บ้านเพียงลำพัง โดยเฉพาะในครอบครัวที่สมาชิกทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อดีได้ ดังนี้


มีคนดูแลตลอดเวลา

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทุกครอบครัวมักจะพบเจอ คือการที่ไม่มีคนว่างดูแลผู้สูงอายุในบ้าน และต้องปล่อยให้อยู่เพียงลำพัง หรือในบางครั้ง ก็เลือกใช้การติดกล้องวงจรปิด เพื่อคอยดูความปลอดภัยอยู่ห่าง ๆ ซึ่งหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ก็อาจจะไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันเวลา เนอร์สซิ่งโฮม จึงตอบโจทย์ตรงจุดนี้มากกว่า เพราะมีบุคลากรวิชาชีพให้การดูแลอยู่ตลอดเวลา


บุคลากรมีจรรยาบรรณตามวิชาชีพ

การแบ่งเวลาในการดูแลผู้สูงอายุว่ายากแล้ว การดูแลอย่างถูกวิธีนั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่า เพราะผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วย ต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น ไม่เพียงแต่เรื่องของสภาพร่างกาย แต่ยังรวมถึงอาหารการกิน และกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุต่าง ๆ ที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกเรื่องสำคัญ ที่หลายคนอาจจะมองข้ามตรงจุดนี้ไป


สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เพราะต้องไม่ลืมว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง การได้อยู่ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้อย่างดีแบบเนอร์สซิ่งโฮม ที่มีการจัดวางสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ให้การช่วยเหลืออย่างครบครัน จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพักฟื้นสำหรับผู้สูงอายุมากที่สุด


มีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุทำอยู่ตลอด

ไม่เพียงแต่เรื่องของสุขภาพร่างกายเท่านั้นที่สำคัญ แต่สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ต่างกัน การดูแลภายในเนอร์สซิ่งโฮม จะมีกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุให้ได้ทำอยู่ตลอด ตัวอย่างเช่น การเล่นเกมกระดาน วาดรูป ร้องเพลง และอื่น ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุNursing Home เหมาะกับผู้สูงอายุแบบไหน

หากจะถามถึงกลุ่มผู้สูงอายุแบบไหนบ้าง ที่เหมาะกับการเข้ารับการดูแลที่เนอร์สซิ่งโฮม การจะอธิบายเพียงแค่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด อาจจะยังไม่เข้าใจมากพอ จึงแตกออกมาเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังนี้ 


  • กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ : เป็นกลุ่มที่ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ยังคงต้องได้รับการดูแลในเรื่องของสุขภาพ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ที่ดี ที่ส่งผลในด้านร่างกาย และสุขภาพจิต 

  • กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพักฟื้นระยะสั้น : เป็นกลุ่มที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัด และไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือการผ่าตัดสะโพก 

  • กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพักฟื้นระยะยาว : เป็นกลุ่มที่มีอาการป่วยติดเตียง ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อน หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

  • กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว : เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะมีขีดจำกัดในด้านร่างกาย อย่างเช่น โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง หรืออาการอัมพฤกษ์


Senera Senior Wellness ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

การดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจ Senera Senior Wellness จึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ตอบโจทย์ และไว้วางใจได้ ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจให้สมบูรณ์ พร้อมระบบส่งต่อการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่ายใกล้เคียง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น Senera Senior Wellness พร้อมให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ไลน์ @senera หรือโทร. 098-935-6694

ดู 234 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page