top of page

SENERA ร่วมงานออกบูธ INTERCARE ASIA 2021 งานแสดงสินค้านวัตกรรมและการบริการเพื่อผู้สูงอายุในวิถีชีวิตถัดไป

LINE_ALBUM_Senera_Intercare_๒๑๑๒๒๗_10.jpg

InterCare Asia งานแสดงสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุและวัยเกษียณ ครอบคลุมทั้งระดับผู้บริโภคและระดับธุรกิจ โดยเจาะกลุ่มผู้สูงอายุทั้งแนวคิด สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และความเป็นอยู่อย่างครบวงจร ภายในงาน INTERCARE ASIA 2021 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) โดยมีคุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำโครงการสำหรับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยยุคใหม่ ไปจัดแสดงภายใต้แบรนด์ SENERA SENIOR WELLNESS ครอบคลุมทั้งการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงวัยแบบไปเช้า-เย็นกลับ และแบบพักฟื้น โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้ง แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย พร้อมการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

LINE_ALBUM_Senera_Intercare_๒๑๑๒๒๗_3.jpg
LINE_ALBUM_Senera_Intercare_๒๑๑๒๒๗_2.jpg

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันสำหรับเปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและสิทธิส่วนลดพิเศษ รวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาลพาร์ทเนอร์ ที่เข้ามาร่วมกันสร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและผู้พักอาศัยได้ไว้วางใจในแง่ของการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ INTERCARE ASIA 2021 ถือเป็นงานใหญ่ที่รวบรวมทั้ง WELLNESS

ผู้สูงอายุ และงานแฟร์ด้านการศึกษาตอบโจทย์สำหรับผู้เข้าร่วมชมงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 098 935 6694

bottom of page