top of page

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด

Picture11.jpg

-Hydrotherapy

-ห้องกายภาพบำบัด

-กิจกรรมบำบัด

-ห้องปฐมพยาบาล

-ห้องอเนกประสงค์

-WIFI

-Internet

-สระว่ายน้ำออกกำลังกาย

-Dining Room

bottom of page