top of page

"JAS ASSET" ร่วมทุน Vasu Pain Management ภายใต้บริษัทร่วมทุน “J Vasu Pain Management”
ตอบโจทย์การบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร

Senera-x-Vasu-นักข่าว.jpg

17 พฤษภาคม 2565   บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  หรือ J ร่วมกับ Vasu Pain Management Center โดย นายแพทย์ วสุ กาญจนหัตถกิจ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการจัดตั้ง “J Vasu Pain Management” สหคลินิกในการให้บริการด้านกระดูก และข้อ การกายภาพบำบัด การลดอาการปวด ให้บริการเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS ถนนคู้บอน

เหตุผลการร่วมทุนครั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ในด้านการตรวจวินิจฉัยและการให้การรักษา โดย นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์ วสุ กาญจนหัตถกิจ ผู้บริหาร Vasu Pain Management Center ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ามกลางสักขีพยาน ณ Vasu Pain Management clinic กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเรื้อรัง อาทิ อาการปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดย Vasu Pain Management Center เป็นสหคลินิกประเภทระงับปวดเน้นให้การรักษาทางการแพทย์เพื่อลดอาการปวดชนิดต่าง ๆ รวมการฟื้นฟูร่างกายด้วยทีมสหวิชาชีพ ด้วยการวินิจฉัยทางการแพทย์ และเครื่องมือวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ทำให้มีความแม่นยำในการประเมิน และวินิจฉัยคนไข้ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการผ่าตัด ซึ่งตอบโจทย์การดูแลด้านสุขภาพ สำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ

bottom of page